Terapi og Rådgivning

- for børn, unge, par og familier


Eksempler på temaer:

Børneopdragelse,

søskendeforhold og familiekonflikter

Temperament og vredeshåndtering

Børn med særlige behov og diagnoser

Behandling af traumer hos børn, unge og voksne

Udfordringer i parforhold og samliv

Vanskelige familiedynamikker og forældreroller

Graviditets- og efterfødselsreaktioner

Skilsmisser og kriser 

Supervision

- af eget behandlingsarbejde med børn, unge, par og familier


Supervision af psykologer mhp. autorisation og specialistuddannelse


Supervision af familiebehandlere, socialrådgivere, pædagoger, lærere, plejefamilier mfl.


Supervision af metode- og praksisudvikling i behandlingsinstitutioner for børn og unge
Undervisning & kurser

- for offentlige og private 


Eksempler på temaer:

Inddragelse af børn

Afholdelse af børnesamtaler

Børn som vidner

Udvikling og traumer hos børn og unge

Overgreb og omsorgssvigt Mentalisering og tilknytning

Par- og familiedannelse Skilsmisser og højkonfiktsager

Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Ydelser og praktisk information

Konsultationer:

Individuelle samtaler (55 min) 1360 kr.   

Par- og familiesamtaler (85 min) 2040 kr.

Taksterne reguleres årligt pr. 1/1.

Bemærk: Afbud skal ske senest kl. 12 hverdagen inden. Derefter afregnes fuld betaling.


Supervision:

Individuel- og gruppesupervision for psykologer og andre faggrupper. 

Supervision i forbindelse med autorisation el. specialistuddannelse for psykologer:

Grupper af 2-3 personer: 1440kr/timen Grupper af 4-5 personer: 1920kr/timen. 

Supervisionen tilrettelægges efter aftale.


Undersøgelser:

Jeg udfører børneundersøgelser, forældrekompetenceundersøgelser, børnesagkyndige undersøgelser og sagkyndige erklæringer. Undersøgelserne tilrettelægges efter aftale.


Undervisning & kurser:

Jeg tilbyder undervisning og kurser i forskellige psykologiske emner  - f.eks. mentalisering, omsorgssvigt og tilknytning. Kursene tilrettelægges efter aftale.


Tilskud til betaling:

Har du en privat sundhedsforsikring, kan du ofte få hjælp til fuld betaling for din psykologbehandling. Kontakt dit forsikringsselskab vedr. betingelserne for aftalen.

Evt. statusredegørelser vedr. behandlingen faktureres med alm. timetakst. 

Jeg kan ikke modtage henvisninger fra egen læge, der giver mulighed for tilskud fra Den Offentlige Sygesikring til betaling af psykologbehandling.      

     

             Hvis du ønsker at høre nærmere eller bestille en tid

             er du velkommen til at kontakte mig på:          Telefon: 25 85 30 85 

              eller

          E-mail: psykolog@christinevinum.dk


          Psykolog Praksis Christine Vinum

          Palægade 3 4.tv.

          1261 København K.